POKAZY I INSCENIZACJE

W zależności od potrzeb możemy Państwu zorganizować mały kilkuminutowy pokaz  lub dużą inscenizację z pojazdami, kawalerią i elementami pirotechnicznymi.